Arbetsliv och samverkan i utbildning

Via denna lista får du information om samarbetsmöjligheter med företag/organisationer och inbjudningar till matchmaking-event mellan akademi och näringsliv.

______________________________________________________________________________________ 

Kontakt

Kungliga Tekniska högskolan
Tel: 08 790 60 00
100 44 Stockholm